26 kwietnia 2018r.

KOMUNIKAT

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do

30 czerwca 2018

 

Platforma  e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom  obywateli.  Opłacanie  należności  zajmuje  mniej  czasu  i  jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

 Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi  w  bazie  danych  systemu e-Płatności.  Znak  może  mieć  dowolny  nominał.  Zabezpieczenia  systemu  umożliwiają wyłącznie  jednokrotne  wykorzystanie  elektronicznego  znaku  opłaty  sądowej.  Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r. Po tej dacie:

- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

-nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

-dokonywanie  opłat  znakami  opłaty  sądowej  w  papierowej  formie  nie  będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30  czerwca  2018  r., które wpłyną do sądu po  tym terminie -decyduje data stempla pocztowego).

Od 1  lipca  2018  r.  znaki  opłaty  sądowej  będą  funkcjonować  wyłącznie  w  formie elektronicznej. E-znaki są generowane  w  systemie e-Płatności.  Mogą  być  samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia:

-na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności ),

- pod adresem:  https://oplaty.ms.gov.pl ;

- w punkcie sprzedaży znaków sądowych w budynku sądu(wydruk  na  etykietach samoprzylepnych).

Portal-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie  od  możliwości  nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z   wykorzystaniem natychmiastowych przelewów  internetowych  (pay-by-link) oraz   kart kredytowych. Jako  obowiązujące  i  dopuszczalne  formy wniesienia  opłat  sądowych  w  dalszym  ciągu pozostają również uiszczenia  w  formie bezgotówkowej -tradycyjny  przelew na rachunek bankowy dochodów budżetowych sądu.

Rejestr zmian dla: 26 kwietnia 2018r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
Dyrektor
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
b/d