27 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.


Sąd Rejonowy w Sochaczewie stosownie do postanowień paragrafu 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (DZ. U. z 2017r. poz. 729), informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego- zgodnie z załączoną tabelą.
Nieodpłatne przekazanie może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w paragrafie 38 w/w rozporządzenia. Pisemny wniosek podmiotów powinien zawierać informacje wymagane w paragrafie 38 ust. 4 rozporządzenia.
Podmioty zainteresowane winny składać wnioski w terminie do dnia 9 maja 2018r. na adres mailowy wskazany poniżej.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotów można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sochaczewie, e-mail: administracja@Sochaczew.sr.gov.pl, teł. 46-86-222-50.

Treść ogłoszenia

Rejestr zmian dla: 27 kwietnia 2018r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
Dyrektor
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
b/d