Aktualności

Artykuły

 • 1 marca 2018r.

  Zarządzenie Nr 8/2018 Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie godzin przyjmowania interesantów.

  Treść zarządzenia

 • 15 luty 2018r.

  „Tydzień Pomocy Osobom
  Pokrzywdzonym Przestępstwem”

  OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w związku z odbywanym w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”,
  kuratorzy zawodowi ZKSS będą pełnili dyżury w dniach 19-25 luty 2018r w
  godz. 10.00-13.00
  Wszystkich pokrzywdzonych i zagrożonych pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa w rodzinie, środowisku sąsiedzkim czy zawodowym, zapraszamy do kontaktu, szczególnie w czasie pełnienia dyżurów.
  Ponadto, Sąd Rejonowy w Sochaczewie uprzejmie informuję, że na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl znajdują wszelkie informacje dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Czytajwięcejo:
 • 21 grudnia 2017r.

  OGŁOSZENIE
  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Michalskiej-Kamińskiej zamieszkałej w Międzyzdrojach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie uczestników: Anny Orzechowskiej, Jolanty Lipowskiej, Sebastiana Garbicz, Roberta Garbicz

  Pełna treść ogłoszenia

 • 21 listopada 2017r.

  Wezwanie do obioru depozytu
  Wzywa się uprawnionych spadkobierców do odbioru depozytu w postaci ruchomości wchodzących w skład spadku po Mariannie Roszczyk, zmarłej dn. 07.09.2005r., ostatnio zamieszkałej w Sochaczewie, przy ul. Senatorskiej 3/41, złożonych w sprawie sygn. akt INs 430/5, na podstawie postanowienia z dn. 12.01.2006r. po uprzednim dokonaniu spisu inwentarza przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie w sprawie Km 134/06 w terminie 3 letnim, liczonym po sześciomiesięcznym okresie wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej, pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

  Treść wezwania

 • 15 listopada 2017r.

  Ogłoszenie Prezesa Sądu:

  "Informuję, iż zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. z dnia 16.11.2016r., Dz. U. 2016 poz. 2062) do budynków sądowych nie wolno wnosić broni i amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Zakaz powyższy nie dotyczy osób wykonujących w budynkach sądowych obowiązki służbowe wymagające posiadania broni"

  Treść ogłoszenia

 • 8 listopada 2017r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 08 listopada 2017r. w przedmiocie ustalenia dnia wolnego za święto 06 stycznia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Zarządzenie

 • 7 listopada 2017r.

  ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SOCHACZEWIE - SSR Beaty Turczyn-Topyły. Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (tj. z dnia 19 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 53).

  Zarządzenie

 • 6 listopada 2017r.

  "REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU" obowiązujący w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

  Regulamin

 • 31 października 2017r.

  ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SOCHACZEWIE - SSR Beaty Turczyn-Topyły

  Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (tj. z dnia 19 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 53).

  Treść Zarządzenia

 • 16 października 2017r.

  OGŁOSZENIE o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Treść ogłoszenia

Rejestr zmian dla: Aktualności