Aktualności

Artykuły

 • 14 października 2016r.

  Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie dotycząca obchodów Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji pod hasłem „Masz Prawo do Mediacji" w dniach od 17 do 22 października 2016r.

  w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie zostaną zorganizowane dyżury mediatorów Krzysztofa Kosiorka i Małgorzaty Walisiewicz, którzy będą udzielali zainteresowanym informacji o instytucji mediacji.
  Dyżurujący mediatorzy będą przyjmowali interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 7 według
  harmonogramu:
  -17.10.2016r odgodz. 9:00 do 11:00

  -18.10.2016r od godz. 12:00 do 15:00

  -19.10.2016r od godz. 9:00 do 12:00

  -20.10.2016r od godz. 12:00 do 14:00

   

  Dodatkowo w dniu 21.10.2016r od godz. 8:00 do 16:00 prowadzone będzie przez Referendarzy Sądowych spotkanie informacyjne.

   

  Informacja

 • 26 lipca 2016r.

  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku.

  Rejestr

 • 27 czerwca 2016r.

  Ogłoszenie o likwidacji kasy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

  Treść ogłoszenia

 • 25 maja 2016r.

  Ogłoszenie o zbędnych składnikach majatku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Ogłoszenie

 • 24 maja 2016r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie przyjęcia interesantów.

  Zarządzenie

 • 9 maja 2016r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie

  Zarządzenie

 • 6 maja 2016r.

  Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego.

  ogłoszenie

 • 17 marca 2016r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie w sprawie godzin urzędowania sądu w dniu 25 marca 2016r.

  Zarządzenie

 • 22 luty 2016r.

  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

   

  Logo Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

   


  Wzorem ubiegłych lat Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach:

  od 22 lutego do 27 lutego 2016r.

  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".


  Celem zasadniczym inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

   

  Dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonym dla województwa mazowieckiego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz w sobotę w godzinach od 1000 do 1300.

   

  Adres Ośrodka:

  OPOPP Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
  Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

   

  ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

  tel./fax: (22) 823-96-64,

  tel.: (22) 824-25-01

  tel.: 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")


  www.niebieskalinia.pl
  e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
  e-mail dla porad prawnych: prawnicy@niebieskalinia.pl

   

  Broszura Informator pokrzywdzonego - Informator został przygotowany przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.


  Ulotka pokrzywdzeni


  Plakat pokrzywdzeni

   

  W siedzibie Sądu Rejonowego w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 - 1500 dyżury będą pełnić kuratorzy sądowi, asystenci sędziów i sędziowie.

  Wszystkich pokrzywdzonych i zagrożonych pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa w rodzinie, środowisku sąsiedzkim czy zawodowym, zapraszamy do kontaktu, szczególnie w czasie pełnienia dyżurów.

   

   

 • 15 luty 2016r.

  Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wirus poprzez wiadomości mailowe

   

  Uprzejmie informujemy, że wiadomości mailowe rozsyłane przez "Komornika Sądowego Romana Kaczorowskiego" nie mają żadnego związku z działalnością Sądu Okręgowego w Szczecinie. Załącznik może stanowić nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

  W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

  Poniżej treść rozsyłanego maila:

  mail_fals

   

Rejestr zmian dla: Aktualności