Aktualności

Artykuły

 • 22 lutego 2017r.

  Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

  Sąd Rejonowy w Sochaczewie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
  Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
  Rezultatami projektu będą:
  • poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
  • poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
  • zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

  Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

  Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

  Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

  logo

 • 21 lutego 2017r.

  „ Tydzień Pomocy Osobom
  Pokrzywdzonym Przestępstwem”

  OGŁOSZENIE


  Uprzejmie informuję, że w związku z odbywanym w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”,

  kuratorzy zawodowi I i II ZKSS będą pełnili dyżury w dniach 20 - 24 luty 2017r. w godz. 1000-1300

  Wszystkich pokrzywdzonych i zagrożonych pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa w rodzinie, środowisku sąsiedzkim czy zawodowym, zapraszamy do kontaktu, szczególnie w czasie pełnienia dyżurów.

  Ponadto, Sąd Rejonowy w Sochaczewie uprzejmie informuję, że na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl znajdują wszelkie informacje dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 • 20 grudnia 2016r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie godzin pracy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie w dniach 23 i 30 grudnia 2016r.

   

  Zarządzenie

 • 7 listopada 2016r.

  Z uwagi na urlop wypoczynkowy Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie w dniu 09.11.2016r, interesanci będą przyjmowani przez SSR Romana Ochockiego.

   

  Treść ogłoszenia

 • 14 października 2016r.

  Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie dotycząca obchodów Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji pod hasłem „Masz Prawo do Mediacji" w dniach od 17 do 22 października 2016r.

  w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie zostaną zorganizowane dyżury mediatorów Krzysztofa Kosiorka i Małgorzaty Walisiewicz, którzy będą udzielali zainteresowanym informacji o instytucji mediacji.
  Dyżurujący mediatorzy będą przyjmowali interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 7 według
  harmonogramu:
  -17.10.2016r odgodz. 9:00 do 11:00

  -18.10.2016r od godz. 12:00 do 15:00

  -19.10.2016r od godz. 9:00 do 12:00

  -20.10.2016r od godz. 12:00 do 14:00

   

  Dodatkowo w dniu 21.10.2016r od godz. 8:00 do 16:00 prowadzone będzie przez Referendarzy Sądowych spotkanie informacyjne.

   

  Informacja

 • 26 lipca 2016r.

  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku.

  Rejestr

 • 27 czerwca 2016r.

  Ogłoszenie o likwidacji kasy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

  Treść ogłoszenia

 • 25 maja 2016r.

  Ogłoszenie o zbędnych składnikach majatku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Ogłoszenie

 • 24 maja 2016r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie przyjęcia interesantów.

  Zarządzenie

 • 9 maja 2016r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie

  Zarządzenie

Rejestr zmian dla: Aktualności