Aktualności

Artykuły

 • 15 września 2011r.

  Europejski Dzień Mediacji - 20 października 2011r.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sochaczewa

  Spotkanie z Panią Joanną Kudarewko - Mediatorem z Listy Mediatorów Sądu Okręgowego w Płocku, Członkiem Polskiego Centrum Mediacji i Kierownikiem Filii Polskiego Centrum Mediacji w Iłowie, oraz przedstawicielami Sądu Rejonowego w Sochaczewie i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, wyspecjalizowanymi w tematyce mediacji.

   

  Spotkanie będzie miało formę otwartego dyżuru i odbędzie się w ramach Europejskiego Dnia Mediacji na terenie Sądu Rejonowego w Sochaczewie - I piętro - w dniu 20 października 2011r. w godzinach od 9/00 do 13/00.

   

 • 7 czerwca 2011r.

  OGŁOSZENIE

   

  SĄD REJONOWY W SOCHACZEWIE INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ APLIKACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SOWKW - W DNIU 13.06.2011R. WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH CZYNNY BĘDZIE OD GODZ. 13.00.


  Za utrudnienia przepraszamy.

   

 • 2 marca 2011r.

  Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Sochaczewie informuje, iż w związku z koniecznością instalacji nowej wersji aplikacji SOWKW - w dniu 07.03.2011r. Wydział ksiąg wieczystych czynny będzie od godz. 1300.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • 15 lutego 2011r.

  tydzień pomocy ofiarom przestępstw obrazek mały

   

  W związku z prowadzoną akcją Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach od 21 do26 lutego 2011 r.

  Informacje o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym (wyłącznie przestępstwem) udzielać będzie:

   

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

  Ul. Korotyńskiego 13
  02 - 121 Warszawa

  Tel.: (22) 823 96 64

  Tel.: (22) 824 25 01

  www.niebieskalinia.pl
  pogotowie@niebieskalinia.pl

   

  Oraz

   

  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  ul. Ziemowita 8/10
  96-500 Sochaczew

  Tel.: (46) 862 12 17

   

  Ulotka (format pdf) 

  Grafik dyżurów (format pdf)

 • 7 lutego 2011r.

  OGŁOSZENIE

   

  W związku z wejściem w życie, w dniu 20.02.2011r. Ustawy z dn. 26.06.2009r. O zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dz.u. nr 131, poz. 1075), konieczne jest dokonanie zmian we wszystkich aplikacjach systemu informatycznego nowa księga wieczysta.

  W związku z powyższym w dniu 18.02.2011r.

   

  Wydział ksiąg wieczystych  - nieczynny

  Wydawanie odpisów ksiąg wieczystych – niemożliwe

   

  Za utrudnienia przepraszamy

 • 2 lutego 2011r.

  Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2011r. Nr 3/11 w sprawie powołania biura obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

   

  format pdf

 • 28 grudnia 2010r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2010r. Nr 34/10 w sprawie określenia czasu pracy Kasy Sądu Rejonowego w Sochaczewie


  W związku z ograniczeniem czasu wpłat przez Oddział Banku PKO BP O/ w Sochaczewie oraz NBP Odział Warszawa, a dokonywanych w Kasie Sądu Rejonowego w Sochaczewie niniejszym zarządzam urzędowanie kasy:

  W dniu 31 grudnia 2010r. w godzinach od 8/00 do 10/00

   

  Prezes Sądu Rejonowego

  w Sochaczewie
  Sławomir Wodowski

 • 6 grudnia 2010r.

  Zarządzenie nr 44/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 22 października 2010 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r. wolnym od pracy.

   

  W związku z obniżeniem - na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94 z późn. zm) wymiaru czasu pracy w miesiącu grudniu 2010 r. (25.12. - sobota) w oparciu o § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38, poz. 249 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

   

  § 1

  Ustalam dzień 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników sądów okręgu płockiego, w zamian za ustawowo wolny dzień świąteczny, przypadający w sobotę25 grudnia 2010 r.

   

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  § 3

  Uchylam zarządzenie nr 14/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r.

   

  Prezes Sądu Okręgowego

  Małgorzata Michalska

 • 5 listopada 2010r.

  Sąd Rejonowy w Sochaczewie informuje, iż w związku z aktualizacją aplikacji systemu obsługi Ksiąg Wieczystych, przeprowadzaną przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, w dniu 12.11.2010r. WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH JEST NIECZYNNY.

   

  Za utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian dla: Aktualności