Godziny urzędowania

Godziny przyjęć interesantów Sekretariatów Sądu

Biuro obsługi interesanta

Kasa Sądu

Godziny przyjęć interesantów Prezesa Sądu

 

Godziny przyjęć interesantów: Sekretariatów Sądu oraz Punkt sprzedaży znaków opłaty sądowej

Komórką organizacyjną zajmującą się obsługą interesantów dla I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, Sekcji ds. o Wykroczenia i Wykonywania Orzeczeń oraz III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich jest Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych: poniedziałki od godz. 830 do godz. 1800, przerwa od godz.1200 do godz. 1230 od wtorku do piątku od godz. 800 do godz. 1530, przerwa od godz. 1200 do godz. 1230

Punkt sprzedaży znaków opłaty sądowej: od poniedziałku do piątku od godz. 900 do godz. 1500, przerwa od godz. 1200 do godz. 1230

 

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) przyjmuje:

poniedziałki od godz. 830 do godz. 1800, przerwa od godz. 1200 do godz. 1230

od wtorku do piątku od godz. 800 do godz. 1530, przerwa od godz. 1200 do godz. 1230

 

UWAGA Z DNIEM 1 SIERPNIA 2016R. likwidacja Kasy Sądu

Wpłat można dokonywać w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 

Godziny przyjęć interesantów: Prezes Sądu Rejonowego

godziny przyjęć: w każdą środę w godzinach 1000 - 1300 pok. nr 23 (pierwsze piętro)

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania