System Dozoru Elektronicznego

System dozoru elektronicznego


W dniu 1 września 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. zm.).

Osobom spełniającym warunki formalne i zainteresowanym uzyskaniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szczegółowych informacji udziela I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Sochaczewie,

ul. 1-go maja 7,

tel. 46 862-32-64 wew. 311, 327, 332.


Właściwym dla rozpoznania wniosków jest III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Płocku.
W załączeniu wzór wniosku skazanego i oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych


wzór wniosku skazanego

 

oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych

 

Pouczenie dla skazanego na karę do 1 roku pozbawienia wolności

Rejestr zmian dla: System Dozoru Elektronicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2011-10-11
Publikacja w dniu:
2011-10-11
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji