III Wydział Rodzinny

Przewodniczący wydziału: SSR Marzena Smycz

Sędziowie:SSR Monika Szczepanowska

Kierownik Sekretariatu: Zofia Swaczyna

 

Kontakt sekretariat:

tel. (46) 862 3264 wew. 330

fax. 46 811 2214

email: rodzinny@sochaczew.sr.gov.pl
 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu.

 

Numery Kont Bankowych


Wpis, opłata za sprawę:

 

BANK NBP O/O WARSZAWA

Nr 66 1010 1010 0078 2322 3100 0000


Sum depozytowych w ZŁ. (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty):

 

BANK NBP O/O WARSZAWA

Nr 55 1010 1010 0078 2313 9120 0000


Sum depozytowych w EUR. (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty):

 

BANK NBP O/O WARSZAWA

Nr 08 1010 1010 0078 2315 7197 8000


Sum na zlecenie (zaliczki na biegłego, zaliczki na kuratora, na ogloszenie w prasie):

 

BANK NBP O/O WARSZAWA

Nr 06 1010 1010 0078 2313 9800 0000

 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (204KB)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (21KB)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (12KB)

 

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (78KB)

 

 

Przykłady wysokości opłat sądowych

Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Wysokość opłat w procesie

Art. 27. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:
 1. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 2. unieważnienie uznania dziecka
 3. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

 

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Art. 37. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
 2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej
 3. zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
 4. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

 

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Art. 70. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:
 1. przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać
 2. ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

 

Informacje dodatkowe

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (37KB)

 

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć "oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania bądź ich braku (np. zaświadczenie z pracy , PUP, US itp)" zgodnie z wzorem (78KB)

 

 • W przypadku dokonywania wpłat należy podawać sygnaturę akt sprawy
 • Opłaty można dokonywać na nr konta lub w kasie Sądu
 • Opłata za wykonanie xerokopii z akt sprawy wynosi 1 zł

Pozew o zasądzenie / podwyższenie alimentów

 • W pozwie należy wymienić z imienia i nazwiska strony, podać dokładne adresy zamieszkania, oraz dołączyć:
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci)
  • zaświadczenie o zarobkach
 • Należy podać kwotę żądanych alimentów oraz sygnaturę sprawy i siedzibę sądu zasądzającego poprzednie alimenty, jeśli sprawa dotyczy podwyższenia

Wniosek o ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • We wniosku należy wymienić z imienia i nazwiska wnioskodawcę i wszystkich uczestników oraz podać ich dokładne adresy miejsca zamieszkania
 • Należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci)

 

Formularze

 

Sprawozdanie opiekuna

Sprawozdanie z odpowiedzialnego nadzoru rodziców

Druk sprawozdania Op

 

 

Instytucje współpracujące

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

  ul. Piłsudskiego 65
  96-500 Sochaczew
  Tel. (46) 864 18 04
  Fax (46) 864 18 01
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Al. 600 Lecia 90
  96-500 Sochaczew
  Tel. (46) 863 14 81 do godziny 16
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Warszawska 115
  96-500 Sochaczew
  Tel. (46) 864 26 17
  • GOPS Teresin

   Tel. (46) 861 30 45
  • GOPS Nowa Sucha

   Tel. (46) 861 23 01
  • GOPS Młodzieszyn

   Tel. (46) 861 67 84
  • GOPS Brochów

   Tel. (46) 725 71 82
  • GOPS Rybno

   Tel. (46) 861 16 14
 4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie

  ul. Ziemowita 8/10
  96-500 Sochaczew
  od poniedziałku do piątku - od 800 do 1900
  (46) 862 12 17

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-04
Publikacja w dniu:
2017-01-04
Opis zmiany:
Zaktualizowano numer Fax
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2016-08-16
Publikacja w dniu:
2016-08-16
Opis zmiany:
dodano opis wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-07-05
Publikacja w dniu:
2013-07-05
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-15
Publikacja w dniu:
2012-10-15
Opis zmiany:
dodano formularze
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-02-01
Publikacja w dniu:
2011-02-01
Opis zmiany:
Wprowadzono konta bankowe