Konta bankowe

Dochody- grzywny i koszty sądowe oraz opłata od pism podlegających opłacie, np. pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja:

 

BANK NBP O/O WARSZAWA

 

Nr 66 1010 1010 0078 2322 3100 0000

 

Sum depozytowych w PLN. (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty):

 

BGK O/ WARSZAWA

 

Waluta PLN 74 1130 1017 0021 1002 1390 0004

 

Sum depozytowych w USD, EUR, CHF, GBP. (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty):

BGK O/ WARSZAWA

 

Waluta USD 47 1130 1017 0021 1002 1390 0005

Waluta EUR 31 1130 1017 0021 1002 1390 0002

Waluta CHF 58 1130 1017 0021 1002 1390 0001

Waluta GBP 04 1130 1017 0021 1002 1390 0003

 

Sum na zlecenie (zaliczki na biegłego, zaliczki na kuratora, na ogloszenie w prasie):

BANK NBP O/O WARSZAWA
Nr  06 1010 1010 0078 2313 9800 0000

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

BANK BGK O/WARSZAWA

 

Nr 16 1130 1017 0020 1242 1820 0001

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2015-01-15
Publikacja w dniu:
2015-01-15
Opis zmiany:
Aktualizacja nr kont bankowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2012-02-15
Publikacja w dniu:
2012-02-15
Opis zmiany:
Dodano konto dla: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej