Ławnicy

29 kwietnia 2011r.

Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

 

Kalendarz wyborczy

- do dnia 31 maja 2011 roku - prezes sądu okręgowego informuje właściwe rady gmin o liczbie ławników do wyboru ( art. 161§ 2 usp)
- do dnia 30 czerwca 2011 roku - uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162§ 1 usp)
- najpóźniej w październiku 2011 roku - rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163§ 1 usp)
- do dnia 31 października 2011 roku - rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z ich danymi - kartami zgłoszenia (art. 164§ 1 usp)
- do dnia 31 grudnia 2011 roku - prezes właściwego sądu zapewnia przeprowadzenie takich czynności, jak odebranie od ławników ślubowania, wpisanie ich na listę i wydanie im legitymacji (art. 164§ 2 i § 3 usp)

 

Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070

Dz.U. z 2011r. Nr 109 poz. 627

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie w KRK


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Format PDF

Format RFT

Rejestr zmian dla: Ławnicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2011-06-17
Publikacja w dniu:
2011-06-17
Opis zmiany:
Dodano karty zgłoszeń