Portal Informacyjny

Z dniem 19 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Sochaczewie uruchomił Internetowy Portal Informacyjny

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowy w Sochaczewie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowy w Sochaczewie.

Zarządzenie

 

 

Portal Informacyjny

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sochaczewie jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Łodzi oraz sądy działające na obszarze apelacji łódzkiej. Aktualna lista sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego dostępna jest w serwisie na podstronie „Wykaz sądów".

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy:


1. Zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie głównej serwisu.

2. Zgłosić w punkcie obsługi interesantów jednego z sadów objętych działaniem Portalu celem:

- weryfikacji danych, która polega na porównaniu danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego;
- odebrania potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło (weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów);
- złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa SR w Sochaczewie z 19 czerwca 2015r.).

Weryfikacji sygnatur spraw, w których użytkownik żąda dostępu, dokonuje kierownik właściwego sekretariatu wydziału.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Sochaczewie szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu. Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.lodz.sa.gov.pl