Spisy Inwentarza

Artykuły

 • 21 grudnia 2017r.

  OGŁOSZENIE
  Zarządza sporządzenie spisu inwentarza spadku po Adamie Zdzisławie Frąckiewiczu, synu Edwarda i Danuty (PESEL 65051100697), zmarłym dnia 28 czerwca 2017 roku w miejscowości Bad Oeynhausen (Niemcy), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sochaczewie.

  Informuje, iż spadkobiercy zmarłego, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Pełna treść ogłoszenia

 • 28 listopada 2017r.

  Spis inwentarza po zmarłym Mariuszu Szatkowskim, zmarłym dnia 27 czerwca 2017r. w miejscowości Wójtówka mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sochaczewie.

  Spis

 • 12 grudnia 2016r.

  Ogłoszenie o spisie inwentarza.

  Treść ogłoszenia

   

 • 2 sierpnia 2016r.

  Ogłoszenie o spisie inwentarza.

  Treść ogłoszenia

 • 19 lipca 2016r.

  Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Treść ogłoszenia

 • 29 czerwca 2016r.

  Ogłoszenie o spisie inwentarza.

  treść ogłoszenia

 • 24 maja 2016r.

  Ogłoszenie o Spisie Inwentarza.

  Ogłoszenie

Rejestr zmian dla: Spisy Inwentarza